Informacja - Twój biznesowy potencjał

Jakość-Poufność-Szybkość

Kontrolowane niszczenie


brakowanie_dokumentowjpg


Zapraszamy do korzystania z usługi, profesjonalnego, ściśle nadzorowanego niszczenia dokumentów wszystkich typów w myśl obowiązujących przepisów prawa   w 3-5 klasie tajności według normy 

DIN 32757.


Chcesz wiedzieć więcej zapytaj.