Informacja - Twój biznesowy potencjał

Jakość-Poufność-Szybkość

Jak uzyskać stosowne dokumenty?

 

 • Jeżeli chcą Państwo uzyskać dokumenty w postaci odpisów czy zaświadczeń muszą Państwo złożyć wniosek listownie lub przez pocztę elektroniczną, kierując go na adres spółki lub adres poczty elektronicznej .
 • Po otrzymaniu wniosku, zapoznajemy się z nim i określamy czy istnieje stosowna dokumentacja, na podstawie której moglibyśmy wystawić zaświadczenia (czasem niestety już nie istnieje).
 • Prosimy przede wszystkim o sprawdzenie listy przedsiębiorstw, których dokumentację przechowujemy w naszych archiwach, aby mogli się Państwo upewnić, że jesteśmy właściwymi adresatami Państwa wniosku.
 • Następnie na Podany przez Państwa adres do korespondencji przesyłamy informację o wysokości opłat i sposobie ich dokonania.
 • Czekamy na Państwa wpłatę i od jej odnotowaniu mamy miesiąc na przygotowanie dokumentów. Potem należy doliczyć czas potrzebny na dostarczenie przesyłki poleconej przez Pocztę Polską.
 • Często termin ten przedłuża się ze względu na stan dokumentacji czy potrzebę kompletowania danych z różnych źródeł. Zawsze stan opracowania wniosku mogą Państwo sprawdzić telefonicznie lub elektronicznie, powołując się na numer sprawy, który znaleźć można na każdym z naszych pism. Prosimy jednak o cierpliwość, gdyż każdy z wniosków traktujemy indywidualnie.
 • Uwaga! Informujemy, iż zdarzają się przypadki braków w dokumentacji. Nie zmienia to obowiązku uiszczenia opłaty za kwerendę, czyli za wykonaną pracę. Nie jesteśmy w stanie zapewnić, że zbiór dokumentacji zawiera wszystkie interesujące Państwa dane. Składając wniosek o dokonanie kwerendy akceptują Państwo warunki obsługi i możliwość istnienia braków, a co za tym idzie wysokość i zasadność opłat.

Cennik kwerend pracowniczych

 • Pismo przewodnie do wystawianych dokumentów – 20 zł
 • Odpis świadectwa pracy 35 zł (za każdą rozpoczęta stronę) *
 • Odpis skrócony wysokości zarobków (tzw. zaśw. Rp-7) (4 zł za każdy rok) (8 zł za każdą rozpoczętą stronę) *
 • Odpis pozostałych świadectw (umowa o pracę, angaż, kontrakt) 8 zł (za każda rozpoczętą stronę)*
 • Pisemna informacja o stanie zasobów aktowych 50 zł
 • Zaświadczenie o braku dokumentacji 75 zł
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu 75 zł (za każdą rozpoczętą stronę)
 • Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu (8 zł za każdy rok) (15 zł za każdą rozpoczętą stronę - do 7 lat na stronie) , nie mniej niż 75 zł
 • Zaświadczenie tworzone z więcej niż jednego dokumentu 75 zł (za każdą rozpoczętą stronę)
 • Wypożyczenie akt 85  zł
 • Kopia świadectwa pracy 17 zł*
 • Kopia zaświadczenia o wysokości zarobków (tzw. zaśw. Rp-7) 4 zł*
 • Kopia pozostałych świadectw (umowa o prace, angaż, kontrakt) 4 zł*
 • Kopia strony list plac, kartotek zarobkowych i zasiłkowych 4 zł (za każdą kopię) *
 • Łączna opłata od jednorazowo złożonego zamówienia nie może przekroczyć kwoty 200 zł

*do kosztów dokumentów doliczamy koszty przesyłek i opłat 7 zł

* obowiązkowo do każdego dokumentu załączamy pismo przewodnie

 • Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury  z dnia 10 lutego 2005 w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie   przechowywania (Dz.U. nr 28, poz.240)
 • Uchwała Zarządu Arch-Data Sp. z o.o. nr 33/2008   z 30.10.2008 r. z późniejszymi zmianami
 •  Do cen należy doliczyć 23 % podatku VAT